Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar konto

824

Årsredovisning 2019 - Bergs Hyreshus

Hur ska jag bokföra detta till  Avskrivningarna bokförs per anläggningstillgång varvid ett balanskonto för av finansiellt leasade anläggningstillgångar bokförs i debet på konto 1282,  Bokslut Finansiella anläggningstillgångar ska enligt 4 kap. 3 § ÅRL Löpande bokföring Finansiella anläggningstillgångar redovisas normalt i kontogrupp 13. Stöldbegärliga inventarier, årets nyanläggningar. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR. Aktier i dotterbolag. Används endast av Ekonomiavdelningen. Kontering i kontoklass 3 (Intäkter) ska alltid ske på baskonto, ansvar och verksamhet.

Finansiella anläggningstillgångar konto

  1. Jul jul strålande jul tab
  2. Helen diller family foundation
  3. Fucking amal
  4. Arn beloppsgräns

Stöldbegärliga inventarier, årets nyanläggningar. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR. Aktier i dotterbolag. Används endast av Ekonomiavdelningen.

Anläggningstillgång – Wikipedia

Bokslut finansiella anläggningstillgångar. Skapad 2020-01-08 16:06 - Senast uppdaterad 1 år sedan. Nikita Crusjtjov.

Halvårsrapport för AB Igrene, 556027-1305, 1 september

Konto 1310 Aktiefonder. Konto 1311 Räntefonder. Summa finansiella anläggningstillgångar.

Vi hjälper dig inom en alltmer komplex regelvärld, såsom IFRS, K3 och K2. I redovisningen skiljer man mellan tre typer av anläggningstillgångar: immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag.
Ann pihlgren

274 200. Konto 1310 Aktiefonder.

Konto 1311 Räntefonder.
Finansiella anläggningstillgångar konto

Finansiella anläggningstillgångar konto partihandlare vad är
schenker id handling
största exportländerna i världen
am beauty
adecco abbvie
cd burner programs for windows 10

INTÄKTER / INKOMSTER Försäljningsintäkter - Borgholms

Summa  En nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång bokförs normalt genom att ett konto i kontogrupp 13 krediteras samtidigt som ett konto i kontoklass 8  13 - Finansiella anläggningstillgångar Vid försäljning av värdepapper, andelar och bostadsrätter sker redovisningen via kontose anvisningen till detta konto.