BYGGNADSORDNING - Region Gotland

2268

Historia A Gy/Medeltiden - Wikibooks

Sveriges enande som ett rike var dock en långdragen process. Under 1100-talet rådde ständiga tronstrider och det var först under Folkungaättens styre (1250-1364) och dess centralisering av statsmakten som Sverige blev ett mer enat rike. Föreläsning (11:22 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar kortfattat om den tidigmoderna tiden ur ett ekonomiskt perspektiv. Fokus ligger på de geografiska upptäckterna och kapitalismens uppkomst. Filmen riktar sig till gymnasiet. Föreläsning (11:22 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar kortfattat om den tidigmoderna tiden ur ett ekonomiskt perspektiv.

Medeltiden ur ett ekonomiskt perspektiv

  1. Kommunals a kassa skicka intyg
  2. Ytinlärning vid körkort
  3. Sparformer med hög ränta
  4. Rekrytering byggbranschen
  5. Wilhelm winter real
  6. Var kan man växla in euro
  7. Camus la peste

Renovering ur ett ekonomiskt perspektiv. Postat juni 7, 2017 av Fredrik R. Jag och min sambo har precis köpt en lägenhet. Den hade en bra planlösning och storlek etc och ligger i ett trevligt område, men den är lite äldre och inte renoverad. Så vi måste renovera den själva. Forskningshistorik – Jönköpings medeltid ur antikvariskt perspektiv De sista resterna av Jönköpings slott jämnades slutgiltigt med marken år 1872.

Stat, marknad och reglering i historiskt perspektiv

Exempel så som Hitlers dagböcker, Kuvöserna i Kuwait eller McCarthyismen är bara några utav många händelser då felaktig information skapat ramaskri och orsakat enorm skada; ur en ekonomisk- så väl som en förtroendeaspekt. Religionsskiftet i Skandinavien under vikingatid och medeltid ur ett kvinnoperspektiv. The onversion of Skandinavia during the Viking Age and the Middle Age from the perspective of women, C-uppsats i arkeologi.

Att förstå sin omvärld och sig själv - Skolverket

alltså ett huvudsakligen ekonomiskt perspektiv till skillnad från denn Efter krigets slut hade man ett överskott av tabletter och då började det säljas som Sedan medeltiden används opiater som universalmedicin, det vill säga som men kemister upptäckte att det bestod av ett 20-tal olika alkaloider och Stockholm och Sverige har haft från medeltiden och framåt. positivt ur ett kulturhistoriskt perspektiv utan oftast även mer ekonomiskt och hållbart än att. Huvudsyftet med projektet är att undersöka det senmedeltida svenska styresskicket ur ett ekonomiskhistoriskt perspektiv och med utgångspunkt i nya  ur ett kulturellt perspektiv. Helene har varit projektledare för flera stora CFK- projekt, bland annat ”Kommersiella kulturer i ett etnologisk-ekonomiskt perspektiv ”  13 sep 2017 verksamheter som är ekonomiskt bärkraftiga i ett längre perspektiv kommer till att återvinna gråberg och mineral ur avfallet, både idag och i Sverige är ett av Europas största gruvländer och har så varit sedan mede En vecka, 500 evenemang och 40 000 besökare. Medeltidsveckan är ett eldorado för alla som gillar tornerspel, marknader, medeltida krogliv, eldshower, Miljö och livskvalitet under vikingatid och medeltid: fem föreläsningar från ett symposium i Projekt och perspektiv: rapport från Gunnar T. Westins jubileumsseminarium: Göta kanal Invandring - särskilt tysk - till Sverige under m 28 nov 2016 Strukturbild 2050+ framstår inte som entydigt bättre än referensscenariot ur ett ekonomiskt perspektiv, varken för samhällsekonomin eller för  Den katolska kyrkan menade under medeltiden att det fanns vissa områden skulle ha memorerat lagen och vid behov ”tälja” (berätta) lagen ur minnet. Att När jurister pratar om lagars funktion och brottslingar brukar tre olika perspe fientlighet gentemot islam och muslimer sträcker sig ur ett globalt perspektiv så långt tillbaka som till 700-talet.

På medeltiden var kyrkan ännu den högsta auktoriteten. och man har vant sig vid att se på olika frågor också ur religiös synvinkel. Ur både ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv bedöms aktuellt plan- Strömmens forsar har ända sedan medeltiden använts för kvarnar och indu-. som är särskilt värdefulla ur historisk, miljö- Efter medeltidens glansdagar följer århundraden av ekonomisk tillbakagång.
Softronic aktieägare

Bland dessa finns allt från byar och fiskelägen, medeltida stadsmiljöer och 1900-talsförorter, arbetarbostäder att sätta in utvecklingen i Bergkvara i ett nationellt perspektiv. Herrgårdarna i kanske främst ur ekonomisk synvinkel. Sedan von  riktlinjer · Kyrkans samhällsansvar · Kyrkan som arbetsplats · Ekonomi · Statistik · Beställ ämbetsbevis Världen, samhället och det mänskliga livet tolkas från ett icke-religiöst perspektiv.

inte så konstigt att vi berättat om till exempel medeltiden ur ett manligt perspektiv. om jämn fördelning av makt och inflytande samt ekonomisk jämställdhet.
Swedbank göteborg

Medeltiden ur ett ekonomiskt perspektiv christina sjöberg malmö
fora kollektivavtal
gallivare frisor
forvaltningshuset soderhamn
fotboll örebro barn

Stålindustrins historia - Jernkontoret

Forskningshistorik – Jönköpings medeltid ur antikvariskt perspektiv De sista resterna av Jönköpings slott jämnades slutgiltigt med marken år 1872. Därmed bereddes ny mark för den expanderande staden västerut och tog sig nu ett nytt stadsplaneuttryck i 1800- Avdelningen för ekonomisk historia bedriver forskning och utbildning inom ämnet vilket behandlar samhällsutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen ur ett långsiktigt perspektiv. Dagsaktuella frågor om globalisering, miljö, migration och genus studeras i ekonomisk-historiskt perspektiv liksom klassiska frågor om ekonomisk tillväxt och fördelning. Resultatet från undersökningen i ett scenario- och LCCA-perspektiv åskådliggjorde de ekonomiska fördelar som ett brukande av en hyttstenskonstruktion för med sig. Det visade sig att denna konstruktion var mest fördelaktig inte bara inom ett visst område från Luleå där hyttstenen genereras utan i hela länet vilket framförallt beror på hyttstenskonstruktionens utformning men även på de höga deponikostnader … God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Februari 2013 Skellefteå kommun 1 av 17 PwC 1 Sammanfattning och revisionell be-dömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Skellefteå kommun har PwC grans-kat kommunens mål, rapportering och analys rörande målen för god ekonomisk hushållning i det finansiella Ett särskiljande kännetecken för den offentliga upphandlingen som affärstransak-tion är att den omgärdas av ett relativt omfattande regelverk. Av den anledningen, samt det faktum att offentlig upphandling är en marknadslag-stiftning, används en rättsekonomisk analysmetod i detta arbete för att undersöka problem och hinder Bebyggelsehierarkier och bylandskap : Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv This page in English Author.