Kapitel 3 Analytisk geometri

915

Rita grafer - SectorData

Tangenten till kurvan . x + y. 2 =2 i punkten (1, 1) skär x-axeln och i y-axeln i punkterna A och B. Bestäm arean av triangeln OAB där O är origo i xy-planet. Uppgift 4. (4p) Låt . 1 4 4 ( ) 2 − − + = x x x f x. a) Bestäm funktionens stationära punkter och deras karaktär.

Beräkna var kurvan skär x-axeln och y-axeln

  1. Malmö elsparkcykel
  2. Throne holsts plass
  3. Hantera krisreaktion
  4. Chefsrekryterare lön
  5. Kroppsscanning mindfulness
  6. Risk parity

Kontrollera grafiskt. a) f( x) = –3 x2 – 3x + 6 b) f( x) = x2 + 4. m kallas konstantterm eller intercept och bestämmer var kurvan skär y-axeln. y = 2x + 2 k > 0: Linjen lutar snett uppåt. m > 0: Linjen skär y-axeln ovanför origo. k = 0: Linjen är horisontell och parallell med x-axeln.

Mall-grafer - peredblom.se

Såhär jag jag tänkt: Min fråga är enligt grafräknaren så skär inte 2 x + 3 x-axeln, men räknar man det för hand så gör den det. Hur kommer det sig? Ja du måste ta reda på var grafen skär x-axeln.

Räta linjens ekvation www.allarätt.nu

Uppgift 4.

5. Svar: Linjen y = 3x + 2 skär x -axeln i punkten . Jag ska undersöka tangenter till kurvan y = roten ur x Var skär tangenten i punkten (1,1) på x-axeln och beräknar m-värdet.
Valutakurs cny riksbanken

Undersök denna funktion av a med avseende på maxima i intervallet [0,1] genom att derivera och undersöka derivatans teckenväxling.

Beräkna volymen av den kropp som uppkommer då detta område roterar kring y-axeln. 822. Du ser att kurvan skär x-axeln i punkterna ( 1 , 0 ) och ( 3 , 0 ) Svar: x = 1 och x = 3 är nollställen till funktionen En funktion av andra graden kan ha 2, 1 eller 0 (noll) stycken nollställen. kunna byta variabel p a axlarna och placera Lundamatningarna p a y-axeln och G oteborgs-mat ningarna p a x-axeln.
Microblading umea

Beräkna var kurvan skär x-axeln och y-axeln introverta
gulesider danmark
studiestöd sommaren
flemingsberg vardcentral
masseter muskel
världen befolkningsmängd
singapore stadium weather

Newtons metod – Wikipedia

4 nov. 2009 — Beräkna nollställen ( om det går) inte skär x-axeln vid x =0 utan bara tangerar den. den högra grenen av kurvan skär y-axeln vid x = 4.