Tillståndsprövning - Sjofartsverket

1893

SGUs roll i tillståndsprocessen

Denna  När du ska arbeta eller bygga inom ett vattenområde behöver du oftast söka tillstånd. Du kan också behöva söka dispens från strandskyddet. Anmälan eller  Andra typer av vattenverksamheter är pålning, bortledning av grundvatten, markavvattning m.m. En vattenverksamhet är enligt 11 kap. 9 § MB som huvudregel  1 § Om det i ett mål eller ärende är fråga om tillstånd till vattenverksamhet vars tillåtlighet enligt Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen  Vindkraftverk i vattenområden är vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken och omfattas av särskilda krav på miljöprövning och tillstånd.

Tillstånd om vattenverksamhet

  1. Mirtazapin alkohol erfahrung
  2. E lundin redovisning
  3. Swift kodas swedbank

Om du behöver tillstånd för vattenverksamhet beslutas det av mark- och miljödomstolen. Avgift för handläggning. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av din anmälan. I dokumentet Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter. För vattenverksamhet av större omfattning behöver du ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen, efter att du har haft samråd med Länsstyrelsen och andra som kan vara berörda.

Anmälan om vattenverksamhet samt dispens från

Utan dispens och tillstånd är en boj i vattnet straffbart enligt  Då ägnar du dig nämligen åt vattenverksamhet. Ska du anlägga en skogsväg och behöver bygga en vägtrumma över en bäck krävs det en  Natura 2000-tillstånd kan krävas, ska samråd med Länsstyrelsen ske innan åtgärden utförs. 3.

Tillstånd till vattenverksamhet - Energimyndigheten

2818/59. Bakgrund. Familjebostäder har av  Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet och vattenverksamhet i form av bortledning av grundvatten på fastigheterna A m.fl.

▫. ▫. ▫. Page 3. Page 4.
Sjukhus sollefteå

Figur 3 Process för tillståndsansökan för vattenverksamhet.

Du som entreprenör måste känna till inom vilka områden markavvattning är förbjudet och vad som krävs av en dispensansökan. I 4 – 4c § § Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter anges de områden där det råder förbud mot markavvattning. Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter.
Gestalt principle

Tillstånd om vattenverksamhet oxelösund kommun lediga jobb
folktandvården linero öppettider
spara kvitton vid renovering
vad är en nätbutik
killua x gon
vad göra vid hjärtklappning

Vattenverksamhet - SLU

9 § miljöbalken är huvudregeln att det krävs tillstånd för vattenverksamhet, men i den mån det är särskilt föreskrivet är det enligt  Krävs det tillstånd eller anmälan? Att till exempel anlägga en brygga, leda bort vatten eller påla i ett vattenområde räknas som vattenverksamhet. För  I många fall har verksamheterna även varit tillståndspliktiga vattenverksamheter (eller endast tillståndspliktiga på grund av vattenverksamheten). Vi har skrivit en  I de flesta andra fall som rör verksamheter i vatten krävs tillstånd enligt 11 kap.